0242 242 9900 - 0989 656 682
contact.t2h@t2h.vn - huong.le@t2h.vn
Menu

Bảo hộ quyền tác giả

Đọc tiếp
Tháng Ba, 29 2022
Hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến đầu tiên ở Việt Nam – MCM đã chính thức được ra mắt vào ngày 22/2/2022…
Đọc tiếp
Tháng Mười Một, 3 2021
Vấn đề quyền tác giả trên các nền tảng kỹ thuật số gần đây đang có nhiều tranh chấp xảy ra. Mới đây nhất là…
Đọc tiếp
Tháng Chín, 9 2021
Bộ catalog về pháp phục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận quyền tác giả.…
Đọc tiếp
Tháng Sáu, 8 2021
 Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay…
Đọc tiếp
Tháng Sáu, 4 2021
Phần mềm máy tính (hay còn gọi là Chương trình máy tính) là một trong những đối tượng bảo hộ quyền tác giả. Theo quy định…
Đọc tiếp
Tháng Tư, 29 2021
BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  …
Đọc tiếp
Tháng Tư, 29 2021
Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Tác giả, chủ…
Đọc tiếp
Tháng Tư, 29 2021
Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.…
Đọc tiếp
Tháng Chín, 6 2019
Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp…

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNg

0989 656 682