0242 242 9900 - 0989 656 682
contact.t2h@t2h.vn - huong.le@t2h.vn
Menu

Sáng chế

Đọc tiếp
Tháng Sáu, 11 2021
Trong diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp, chứng kiến các cán bộ y tế kiệt sức vì nắng nóng và mặc đồ bảo…
Đọc tiếp
Tháng Sáu, 7 2021
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 25 2021
  Điều 14 Luật SHTT quy định chương trình máy tính là một trong những tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 12 2021
Trong quá trình đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích, người nộp đơn có quyền tách đơn, rút đơn đăng ký sáng…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 12 2021
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 12 2021
Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng…
Đọc tiếp
Tháng Tư, 29 2021
Nghị định 21/2021/NĐ-CP quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ sẽ có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.…
Đọc tiếp
Tháng Tư, 1 2021
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ- GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 1.SÁNG CHẾ LÀ GÌ? Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy…
Đọc tiếp
Tháng Tám, 10 2020
Có nhiều cách thức để đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ ra nước ngoài, tuy nhiên, có 3 cách thức phổ biến được áp…

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNg

0989 656 682