0242 242 9900 - 0989 656 682
contact.t2h@t2h.vn - huong.le@t2h.vn
Menu

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Đọc tiếp
Tháng Sáu, 17 2021
Nghị định 125/2020/NĐ- CP quy định chi tiết về các mức xử phạt vi phạm hành chính khi doanh nghiệp nộp chậm hồ sơ kê…
Đọc tiếp
Tháng Sáu, 9 2021
Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây: a) Một…
Đọc tiếp
Tháng Sáu, 2 2021
Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 Công ty cổ phần có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây: a)…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 26 2021
Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 26 2021
Dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 24 2021
Khi các công ty hoạt động không hiệu quả và muốn tiến hành giải thể công ty thì cần tiến hành những công việc gì?…
Đọc tiếp
Tháng Năm, 12 2021
Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công…
Đọc tiếp
Tháng Mười, 26 2020
Những năm gần đây, mô hình Hợp tác xã với nhiều tính ưu việt đã trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ trên con…
Đọc tiếp
Tháng Bảy, 21 2020
Luật doanh nghiệp 2020 cho phép doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật tạo điều kiện thuận lợi cho doanh…

ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNg

0989 656 682